คาสิโนจะซึ่งก็คืองานมากขึ้นเรื่อยๆโดย เสือแดงลอตเตอรี่

“การผลิตการก่อสร้างราคา เสือแดงลอตเตอรี่ ล้านดอลลาร์ซึ่งฉันสามารถช่วยเหลือได้เป็นการก่อสร้างสหภาพ”

ราษฎรจะมีคํารายงานในแนวทางการนี้เพราะว่า SB 552 เรียกร้องให้มีการออกเสียงมติมหาชนซึ่งบางทีอาจปรากฏบนบัตรลงคะแนนลงคะแนนเทศบาลในปีนี้

“คําถามจะค่อนข้างจะง่ายคุณทราบว่า เสือแดงลอตเตอรี่ อยากคาสิโนหรือเปล่า? รวมทั้งนี่จะทําให้ประชากรของพวกเราผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงของพวกเราได้โอกาสที่จะชั่งน้ำหนักน้ําหนักในเรื่อง” Terre Haute Chamber of Commerce President David Haynes กล่าว

อีกช่องทางหนึ่งเป็นการย้ายการดําเนินการเล่นเกมไปยัง Terre Haute แทนที่จะเป็นเอกสารสิทธิ์

“มันจะเป็นเพียงแต่เรื่องของคาสิโนซึ่งสามารถใช้ เสือแดงลอตเตอรี่ เป็นที่ตั้งสําหรับเกมส่วนเกิน